ZZP Café

6 oktober 2020, van 20:00 tot 21:30 | De Korenbeurs, Lange Haven 145, Schiedam

Kosten: Gratis

Sterk opgroeien, werken, leren en leven in Schiedam; dat wensen we alle inwoners van Schiedam toe. Dat is niet altijd makkelijk en daarom organiseert het Sociaal Juridisch Kenniscentrum onder de noemer SAMEN BEGRIJPEN diverse gratis bijeenkomsten waar uiteenlopende onderwerpen op een eenvoudige manier worden besproken. Voor kleine zelfstandigen beginnen we deze reeks met het ZZP Café.

De Sociaal Raadslieden van Minters zijn wegwijzer in de ingewikkelde wereld van wetten, regeling en formulieren van (overheids-)instelling voor ZZP’ers. Waar nodig kunnen zij samen met de ZZP’ers kijken welke gevolgen de crisis heeft, en op welke steunmaatregelen of andere regelingen je recht hebt als zelfstandig ondernemer.

Steunmaatregelen

Veel zelfstandig ondernemers worden sinds maart financieel getroffen door de coronacrisis. Het kabinet en de gemeente doen er alles aan om te helpen. Er zijn daarom voor hen diverse regelingen en steunmaatregelen in het leven geroepen. Na een succesvolle bijeenkomst in juni die in het teken stond van elkaar ontmoeten, organiseren Minters en de Bibliotheek Schiedam op 6 oktober 2020 voor de tweede keer een ZZP Café.

De bijeenkomst is gericht op kleine ondernemers die nog afhankelijk zijn van steunmaatregelen en dus een beroep zullen gaan doen op TOZO 3. Deze regeling kan per 1 oktober aangevraagd worden en zal als extra voorwaarde de vermogenstoets hebben. Enerzijds organiseren we dit om je te informeren over verdere steunmaatregelen vanuit Stroomopwaarts, anderzijds is het ZZP Café opnieuw bedoeld als ontmoetingspunt voor kleine ondernemers.

Waardevol

Het uitwisselen van ervaringen bleek in de eerste bijeenkomst zeer waardevol; veel informatie werd met elkaar gedeeld. Daarom willen we nogmaals met elkaar in gesprek gaan in de aanwezigheid van experts van Stroomopwaarts en Minters. De Sociaal Raadslieden staan bezoekers deze avond te woord. Zij zijn wegwijzer in de ingewikkelde wereld van wetten, regelingen, formulieren en (overheids-)instellingen. Ze zullen in deze bijeenkomst ingaan op minimaregelingen en de voorwaarden om aanspraak te maken op die regelingen. 

Bij alle ontmoetingen moeten wij rekening houden met uw en onze gezondheid en dienen we de instructies van het RIVM en de regering te volgen. Dat verwachten we ook van u wanneer u ons bezoekt. Om die reden kunnen we een beperkt aantal deelnemers verwelkomen voor deze bijeenkomst en dient u zich van tevoren aan te melden.