Schoolschrijvers gestart op Schiedamse scholen

Gepubliceerd op: 10 maart 2021 15:00

Kinderboekenschrijvers Marte Jongbloed, Maranke Rinck en Sanne Rooseboom zijn als Schoolschrijver op drie basisscholen in Schiedam begonnen. Een Schoolschrijver komt een half schooljaar op school om het leesplezier en de schrijfvaardigheid van leerlingen te vergroten. Er worden met het halfjaarprogramma van stichting De Schoolschrijver ruim 10.000 kinderen in heel Nederland bereikt.

Schoolschrijvers maken kinderen nog taalsterker

Er doen 3 basisscholen in Schiedam mee: Marte Jongbloed op BS Kaleidoscoop, Maranke Rinck op IKC Kethel en Sanne Rooseboom op BS Het Kleurrijk. De Bibliotheek Schiedam en stichting De Schoolschrijver werken in dit traject nu voor het 4e jaar samen.

Het geheim voor meer taalsterke kinderen: verbeeldingskracht, leesplezier en passie voor schrijven. Stichting De Schoolschrijver ontwikkelde daarom dit halfjaar-programma voor basisscholen met een hoog percentage leerlingen met een taalachterstand. Kinderen die met plezier lezen, vergroten hun woordenschat en hebben meer zelfvertrouwen. Dat geeft ze meer kansen op school en later in de samenleving. Het programma van De Schoolschrijver is bewezen effectief: het leidt tot meer leesmotivatie en een betere schrijfvaardigheid.

Uiteraard draagt de Bibliotheek Schiedam ook op een structurele manier bij aan het stimuleren van lezen en schrijven bij alle basisschoolleerlingen. In Schiedam hebben alle basisscholen een Bibliotheek op school. Onder leiding van een educatie-specialist van de Bibliotheek Schiedam werkt het schoolteam intensief samen aan programma’s en activiteiten om de leesbevordering te stimuleren. Want wie met plezier leest en teksten begrijpt, kan kennis opdoen en zich ontwikkelen. Lezen heeft een positieve invloed op tekstbegrip en empathisch vermogen. Hiermee draagt leesplezier bij aan de maatschappelijke zelfredzaamheid van de kinderen.

Meer informatie over de Schoolschrijver vind je hier: www.deschoolschrijver.nl

Foto van opening vorig jaar van Schoolschrijver Sanne Rooseboom en wethouder Van Aaken op BS Het Kleurrijk (foto door: John Middelkoop)