Vacatures in de Participatieraad Sociaal Domein Schiedam

Gepubliceerd op: 24 juli 2023 17:30

Wil je meepraten, meedenken en mee-adviseren over de toekomst van Schiedam? Dan is de ParticipatieRaad iets voor jou.

Wat is de Participatieraad?

De Participatieraad Sociaal Domein Schiedam adviseert het college van burgemeesters en wethouders - in het bijzonder de wethouders Sociaal Domein – gevraagd en ongevraagd over beleid op gebied van Jeugd, Participatie en Wmo. De participatieraad handelt daarbij onafhankelijk.Leden van de participatieraad worden benoemd door het college. Omdat de benoeming van een aantal leden stopt, zoekt de Participatieraad nieuwe leden.

We zijn op zoek naar inwoners van Schiedam die vanuit hun eigen ervaring of deskundigheid graag een bijdrage willen leveren aan de stad.

Wat vragen wij van jou?

Het is handig als je kennis van of persoonlijke ervaring hebt met één of meer zaken in het sociaal domein. Maar het meest belangrijk is, dat je betrokken en geïnteresseerd bent in wat er in Schiedam speelt. Je stelt niet je eigen mening centraal, maar brengt goed naar voren wat er speelt. Je bent enthousiast en positief ingesteld. Verder heb je een frisse kijk op zaken en wil je je verder in de onderwerpen verdiepen, waarbij wij je als team graag verder op weg helpen.

Je vindt het leuk je kennis en ervaring uit te breiden. Bijvoorbeeld, door gesprekken met de vertegenwoordigers van instellingen, cliëntenraden, ambtenaren, of het bijwonen van bijeenkomsten en congressen.

Je neemt deel aan de vergaderingen van de Participatieraad die 1 keer per maand in de avond plaatsvinden. Samen met andere leden van de Participatieraad werk je een advies uit. Jouw rol in het uitwerken van het advies kan verschillend zijn; naast de inbreng van je kennis en ervaring, kan je ook een bijdrage leveren door het schrijven van (een onderdeel van) het advies. Uiteraard doen we dit samen en helpen je collega Participatie-raadleden hierbij. Een termijn is 2 jaar en daarna kan je – wanneer je wilt - nog 1 keer een termijn lid blijven.

Wat krijg je van ons?

Wij zijn blij met je komst en helpen je graag verder op weg, door samen met jou een aantal dingen op te pakken, of je verder wegwijs te maken in de onderwerpen die spelen op het gebied van het Sociaal Domein Schiedam. We werken momenteel vanuit de drie aandachtsgroepen: Jeugd(wet), Participatie(wet) en Wmo. Er is mogelijkheid om je te verdiepen in een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld met cursussen. Daarnaast krijg je, als vrijwilliger, maandelijks een kleine vergoeding.

Aanmelden

Als je enthousiast bent en gemiddeld ongeveer 4 uur per week tijd kunt besteden aan de Participatieraad, meld je dan aan door een mail te sturen met daarin een korte motivatie wat jouw bijdrage zal zijn aan de Participatieraad én je CV. Deze mail kun je voor 1 september 2023 sturen naar participatieraad@schiedam.nl.

In een kennismakingsgesprek met de voorzitter en een van de leden van de Participatieraad praten we graag verder over jouw mogelijkheden en ambities. De kennismakingsgesprekken zijn in de eerste week van september.

De Participatieraad bespreekt daarna de aangemelde kandidaten zodat een zo breed mogelijk samengestelde Raad gevormd kan worden.

Ben je lid van de gemeenteraad en/of werkzaam bij de gemeente Schiedam of een door de gemeente Schiedam gecontracteerde of gesubsidieerde organisatie? Dan kan je niet als lid benoemd worden.

Doe je mee?

 

Bron: schiedam.nl