Bibliotheek krijgt 8,3 van de Schiedammers

Gepubliceerd op: 13 juni 2022 12:04

Driekwart van de inwoners van Schiedam is bekend met de bibliotheek, blijkt uit 't onlangs gehouden onderzoek naar de klanttevredenheid door de Bibliotheek Schiedam. Bezoekers geven de bibliotheek een gemiddeld rapportcijfer van 8,3; een goede score en nog beter dan in 2019 (8,1).

Onder de niet-leden van de bibliotheek ligt de bekendheid ook op ruim 75%. De bekendheid onder niet-leden is iets gestegen ten opzichte van het laatste onderzoek uit 2019. Van de respondenten die de bibliotheek kennen, bezoekt 95% de Bibliotheek Schiedam weleens. Van de niet-bibliotheekleden brengt 75% wel eens een bezoek aan de bibliotheek.

Functie bibliotheek

De belangrijkste reden om de Bibliotheek Schiedam te bezoeken, is nog altijd het lenen van boeken (80%), gevolgd door het ophalen van gereserveerde boeken (41%), het gebruik maken van de horeca (24%), het zoeken van informatie (12%) of het studeren/werken/lezen in de bibliotheek (10%). Belangrijke redenen onder niet-leden zijn het opzoeken van informatie, het gebruik maken van de horeca en het deelnemen aan activiteiten.

Rapportcijfer

Bezoekers geven de bibliotheek een gemiddeld rapportcijfer van 8,3; een goede score en nog beter dan in 2019 (8,1). Bezoekers van de Bibliotheek Schiedam zijn het meest positief over de mogelijkheid tot reserveren en het personeel (93% is hierover positief). Ook de bereikbaarheid van de bibliotheek, de prijs-kwaliteitverhouding, de horeca en de inrichting/sfeer scoren goed. Over de openingstijden is een groot deel van de bezoekers (85%) positief.

Relatief het minst tevreden zijn bezoekers over het aantal boeken in de collectie. Het eerste wat bezoekers dan ook zouden veranderen als ze directeur van de bibliotheek zouden zijn, is het vergroten van het aanbod boeken in de vestigingen. 

Responsemethode

De data is verzameld op 3 verschillende manieren: via vragenlijsten per email, door informatiezuilen op de verschillende bibliotheeklocaties en via een inwonerpanel. Kijken we naar de verdeling leden versus niet-leden, dan is 81% van de ondervraagden lid van de bibliotheek. Dit is minder dan we zien bij een traditioneel KTO; de verschillende methoden van dataverzameling hebben er dus zeker toe geleid dat er meer niet-leden hebben deelgenomen aan het onderzoek.