Rijnmondse bibliotheken starten met Leesoffensief

Gepubliceerd op: 1 juli 2022 13:17

Onlangs is door vertegenwoordigers van acht Rijnmondse bibliotheken (waaronder de Bibliotheek Schiedam), scholen voor het voortgezet onderwijs, bestuurders en betrokken jongeren het manifest van het Rijnmonds Leesoffensief ondertekend. Hiermee spreken de partijen hun zorgen uit over de ontlezing onder jongeren en zullen ze zich inzetten om deze tegen te gaan.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat het leesplezier onder Nederlandse jongeren het laagst ter wereld is en dat 25 procent van de Nederlandse jongeren met een leesachterstand de basisschool verlaat. Lezen draagt bij aan een betere schoolloopbaan, betere ontwikkeling, betere kansen, een waardevollere aansluiting op de samenleving en daarmee ook aan het eigen en andermans geluk.

Ook meedoen?

Bibliotheken en het onderwijs kunnen voor dit Leesoffensief goed samen optrekken. Denk aan deskundigheidsbevordering van docenten door trainingen van bibliotheekcollega’s en bewezen taalprogramma’s. Denk aan het aanleggen van een schoolbibliotheek en ondersteuning bieden bij het samenstellen van de collectie. Of de inzet van een gespecialiseerde lees- en mediaconsulent. In Schiedam is de bibliotheek al vele jaren op alle basisscholen actief met de Bibliotheek op school en ondersteuning door onze educatiespecialisten. De komende jaren gaan we de activiteiten intensief uitbreiden naar het Voortgezet Onderwijs.

Hoe meer partijen zich bij het Leesoffensief aansluiten, hoe groter de impact! Denk jij iets te kunnen betekenen, mail ons met je idee of vraag!