Consumenten zijn in afgelopen winter iets meer gaan lezen

Gepubliceerd op: 26 augustus 2021 09:30

Uit onderzoek dat in februari door onderzoeksbureau GfK is uitgevoerd in opdracht van de boekensector blijkt dat consumenten zijn in de lockdownwinter iets meer zijn gaan lezen. 2020 was een bijzonder jaar voor de boekensector. De uitbraak van het coronavirus zorgde aanvankelijk voor meer vrije tijd, die veel consumenten invulden met lezen. Tegelijkertijd werden tijdens de lockdowns boekwinkels en bibliotheken tijdelijk gesloten.

Uit het onderzoek blijkt het effect op het leesgedrag van Nederlanders op de korte termijn licht positief uit te vallen: in de winterse lockdown lazen én luisterden meer boeken. Ook gaven meer lezers aan wekelijks te lezen voor hun plezier.

Voor de bibliotheek lijken de effecten minder gunstig. Het aantal lidmaatschappen onder de ondervraagde consumenten daalde, evenals hun bezoekfrequentie. Dit laatste is geen verrassing, aangezien bibliotheken de afgelopen maanden gesloten waren. Wel verleende een deel van de bibliotheken tijdens de lockdownperiode haal- en brengservices. Zes op de tien consumenten vinden het belangrijk om een bibliotheek in de buurt te hebben.

Boeken kopen populair

Het percentage consumenten dat ervoor koos een boek te kopen is in de laatste maanden gestegen. Het aandeel consumenten dat nooit een boek koopt, daalde in deze periode. Goed nieuws voor zowel bibliotheek als boekhandel is dat de bekendheid van leescampagnes is gestegen: meer mensen zijn bekend met Nationale Voorleesdagen, de Poëzieweek en Nederland Leest dan een jaar eerder.

In opdracht van KVB-SMB, CPNB, KB en Stichting Lezen doet onderzoeksbureau GfK sinds 2007 jaarlijks vier metingen naar het koop-, lees- en leengedrag van Nederlandse consumenten, waarvan twee reguliere en twee themametingen. Alle onderzoeken terug te vinden op de website van KVB Boekwerk.