Wie wordt de volgende Stadsdichter?

Gepubliceerd op: 18 oktober 2021 12:22

De Stadsdichter van Schiedam is niet meer weg te denken! Met ingang van 1 januari 2022 zal voor een periode van 2 jaar een nieuwe dichter aantreden. Iedere Schiedammer kan Stadsdichter worden. Heb jij interesse?

De Stadsdichter draagt bij aan het culturele aanbod in Schiedam en de promotie van de stad. Voor ten minste 6 stadsgedichten per jaar maken de Stadsdichter, het Literair Gezelschap Schiedam (LGS) en de Gemeente Schiedam afspraken voor welke gelegenheden/activiteiten de Stadsdichter een gedicht maakt. Een presentatie van het gedicht kan daarvan onderdeel uitmaken. Voor het overige heeft de Stadsdichter alle vrijheid invulling aan de positie te geven. In een contract met LGS staan de verwachtingen over en weer: publicatiemogelijkheden, een jaarlijkse vergoeding, enz. De gedichten blijven eigendom van de Stadsdichter, gedurende de tijd waarvoor de dichter is aangesteld hebben de gemeente en LGS het recht de gedichten te publiceren.

Iedere Schiedammer kan Stadsdichter worden. Heb je interesse? Stuur dan vóór 3 november 2021 een mail naar nieuwestadsdichter@gmail.com. In de mail staat je motivatie, je visie op het stadsdichterschap. Daarbij gevoegd is een stadsgedicht voor een gelegenheid/activiteit die zich in 2022 in Schiedam voordoet of kan voordoen. De selectie gebeurt door een commissie van deskundigen. Word je uitgenodigd voor een gesprek en presentatie van je gedicht, dan vragen we je ten minste 10 eigen gedichten/teksten mee te nemen.

Foto boven: Stadsdichter Yevette Neuschwanger draagt een gedicht voor tijdens het 100-jarig jubileum van de bibliotheek.