Open Monumentdagen 2021

Gepubliceerd op: 31 augustus 2021 17:03

In het weekend van 11 en 12 september zijn de Open Monumentendagen. Mooie aanleiding om eens op een andere manier naar de Korenbeurs te kijken! Heb je bijvoorbeeld wel eens goed gekeken naar de Romeinse goden, die vanuit het fronton op de voorgevel neerkijken op de voorbijgangers?

Neptunes

Links met de drietand ligt Neptunes, de god van de zee en zeevaart. Met zijn drietand kon de god water in beroering brengen en rotsen doen splijten. De zeegod speelt ook een belangrijke rol in de vruchtbaarheid van de grond, waarvoor immers water nodig is.

Mercurius

Rechts is een plek gereserveerd voor Mercurius. Hij was de Romeinse god van de handel, reizigers en winst. Zijn naam is waarschijnlijk afgeleid van het Latijnse merx of mercator, wat ‘koopman’ betekent. Oorspronkelijk was hij alleen een god van de graanhandel. Bij de inwijding van zijn tempel werd er een gilde van Mercuriales opgericht, wier plicht het was de woeker-winsten, die de Patriciërs bij de verkoop van het koren trachtten te behalen, tegen te gaan. Later werd hij evenwel de god van de handel in het algemeen, niet het minst van de kleinhandel.

De bibliotheek heeft onlangs een brochure uitgegeven waarin de geschiedenis van de Korenbeurs en enkele leuke wetenswaardigheden zijn opgenomen.

Programmaboekje OM2021

De Korenbeurs is een van de circa 30 monumenten die gedurende het weekend bezocht kunnen worden. Inmiddels ligt op diverse plekken in de stad, waaronder de Korenbeurs, het programmaboekje klaar. Hierin een overzicht van de deelnemers en activiteiten die georganiseerd worden, neem 'm mee. De informatie tref je ook op de website aan. Volg de organisatie van de Schiedamse Open Monumentendagen op Facebook.