Resultaten onderzoek onder vrijwilligers positief!

Gepubliceerd op: 21 februari 2023 08:23

Ongeveer de helft van onze 147 vrijwilligers heeft vorig jaar meegedaan aan het vrijwilligersonderzoek 2022. Hieruit komt naar voren dat de vrijwilligers zich verbonden voelen met de bibliotheek en veel waardering ervaren voor hun inzet. De bibliotheek is trots als een pauw: de vrijwilligers geven de organisatie een rapportcijfer 7,9. Mooie score!

De vrijwilligers waarderen hun takenpakket met een 7,7. Dat laatste rapportcijfer is een stuk hoger dan in 2019, toen de vrijwilligers voor dir onderdeel een 7,4 gaven. In vergelijking met 2019 geeft een groter aandeel vrijwilligers aan het werk uitdagend te vinden. Vrijwilligers zijn van mening dat ze voldoende eigen verantwoordelijkheid krijgen. Ongeveer 85% ervaart voldoende ruimte om ideeën en suggesties in te brengen, krijgt de mogelijkheid om van taak te veranderen en geeft aan dat er voldoende mogelijkheden zijn om scholing en training te volgen. Driekwart is van mening dat de organisatie hen stimuleert om zichzelf te verbeteren en te ontwikkelen.

Verbeteringen?

Volgens één op de drie vrijwilligers kan er niets verbeterd worden bij de Bibliotheek Schiedam op het gebied van de vrijwilligers. Als er wel iets zou kunnen verbeteren, noemen vrijwilligers onder andere begeleiding, informatievoorziening en inspraak. Positief of kritisch, voor de bibliotheek zijn alle ingebrachte opmerkingen van belang. Het houdt ons scherp en stelt ons in staat een betere werkomgeving voor de vrijwilligers te creëren.