Schiedamse Jaar van Taal & Tools officieel van start!

Gepubliceerd op: 22 april 2022 12:53

Onlangs is in de Bibliotheek Schiedam in de Korenbeurs het Schiedamse Jaar van Taal & Tools officieel van start gegaan. Er werd een startbijeenkomst gehouden voor professionals uit het sociale werkveld, ambtenaren en de pers.

Voor veel mensen is goed kunnen lezen en schrijven heel normaal. Je staat er niet bij stil, het is als ademhalen. Als je de Nederlandse taal niet goed beheerst, dan kom je er achter dat het best lastig kan zijn, dat taal werkelijk overal is. Op je medicijnendoosje, in de mail van de klantenservice, op de school van je kinderen, bij het stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het kan leiden tot uitslui­ting op de arbeidsmarkt en belemmering van carrièrekansen. En wat voor taal geldt, geldt ook voor basisvaardigheden als rekenen, het begrijpen van grafieken en digitaal vaardig zijn.

De cijfers

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of reke­nen. Dat is 18% van alle mensen in Nederland. Daarnaast hebben ongeveer 4 miljoen mensen moeite om de huidige digitale ontwikkelingen bij te benen. Uit onderzoek is gebleken dat het percentage burgers in Schiedam dat over onvoldoende basisvaardigheden beschikt hoger ligt dan het landelijke gemiddelde, namelijk 32% van de inwoners van Schiedam. Uit de vijfjaarlijkse internationale PISA-studie (Programme for International Student Assessment) naar leesprestaties blijkt dat van de Nederlandse 15-jarigen 25% niet goed genoeg kan lezen om mee te doen in onze maat­schappij.

Werk aan de winkel!

Kortom, er is werk aan de winkel. Taal opent deuren; taal maakt sterk en zelfverzekerd; taal en digitale vaardigheden creëren mogelijkheden. In 2022/2023 zullen de Bibliotheek Schiedam en de Gemeente Schiedam gezamenlijk optrekken om bewustwording en bekendheid met de problematiek op het gebied van taal- en basisvaardigheden te vergroten. 

Monique Verweijmeren, programmaleider bij de bibliotheek: “We willen onwetendheid en schaamte achter ons laten. En de professionals in het sociale werkveld attenderen op de hiaten die er kunnen zijn in diverse vaardigheden. Samen met de Gemeente Schiedam gaan we daarom ook een portal ontwikkelen, om de onderlinge verbinding tissen de betrokken partijen tot stand te brengen. Voor het publiek ontwikkelen we een bewustwordingscampagne. Mensen met gebrekkige vaardigheden willen we ervan bewust maken dat ze zich niet hoeven te schamen, maar wél hulp kunnen zoeken, en hoe en waar ze dat kunnen doen."