Ook Schiedamse bibliotheek biedt ‘Warme kamers’!

Gepubliceerd op: 31 oktober 2022 12:50

Openbare bibliotheken hebben zich aangesloten bij de campagne ‘Warme Kamers’ van het Leger Des Heils. De campagne vraagt aandacht voor mensen die de komende winter in de knel komen door een hoge energierekening en behoefte hebben aan een warme plek in de buurt. Maatschappelijke organisaties, bedrijven, scholen, sportverenigingen en kerken worden opgeroepen zich aan te sluiten bij deze beweging.

Een deken van warmte

Het Leger Des Heils heeft een overzicht gemaakt van alle plekken waar mensen binnen kunnen lopen voor ontmoeting op een warme plek. Hiermee ontstaat er ‘een deken van warme kamers’ over Nederland. Op de website www.warmekamers.nl komen alle locaties te staan.

Bibliotheken zijn een vanzelfsprekende plek voor ontmoeting, inspiratie en activiteiten voor jong en oud. Over het hele land zijn er bijna 17.000 werk- en studieplekken in de bibliotheek en met de tentamenweken in zicht wordt hier ook in de Korenbeurs gretig gebruik van gemaakt. De VOB (Vereniging Openbare Bibliotheken) roept het ministerie van Sociale Zaken en gemeenten op om lokaal te kijken wat er nodig is om warme plekken in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden.