De Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak waarin bibliotheken en scholen structureel werken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en jongeren. Het doel is kinderen en jongeren te stimuleren meer te gaan lezen op school en thuis. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces. Op alle basisscholen is een structurele samenwerking met de Bibliotheek Schiedam in de vorm van de Bibliotheek op school.

Meerwaarde voor het VO

Ook in het Voortgezet Onderwijs willen we met de scholen structureel samenwerken aan de taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van jongeren. Op het Lentiz LIFE College is deze samenwerking al een feit.

Met de Bibliotheek op school kiest de school voor:

  • Betere taal- en leesvaardigheden van kinderen en jongeren. Ze besteden meer tijd aan lezen en worden er daardoor beter in.
  • Betere informatievaardigheden van kinderen en jongeren. Ze worden handiger in het zoeken naar informatie in boeken en op het internet en ze beoordelen de gevonden informatie beter.
  • Ondersteuning vanuit de Bibliotheek met inspirerende workshops voor leerlingen en docenten op gebied van leesbevordering, informatievaardigheden en mediawijsheid.
  • Gevarieerde en actuele bibliotheek collectie op de school.
  • Inzicht in resultaten leesbevordering en informatievaardigheden met behulp van de bijbehorende monitor.
  • Structurele samenwerking tussen onderwijs, bibliotheek en gemeente.

Uitgelezen! is een korte film over de Bibliotheek op school in Schiedam. Het laat zien wat er bereikt is: scholen zijn actief bezig met leesbevordering, de boeken en het lezen zijn dichterbij de leerlingen gebracht, en er wordt door verschillende partijen samengewerkt aan leesplezier. 

Meer informatie?

Wil je weten wat de Bibliotheek op school voor jullie kan betekenen? Neem dan contact op met Annette Kerklaan: akerklaan@debibliotheekschiedam.nl. Kijk ook op de speciale website over de Bibliotheek op school.