Organisatie

Wij zijn het maatschappelijke hart van de stad. Een plek waar je mensen kan ontmoeten, van elkaar kan leren en jezelf kan ontwikkelen. We zijn te vinden op verschillende bibliotheeklocaties, op de scholen en online. Onze organisatie bestaat uit een team van deskundige medewerkers en enthousiaste vrijwilligers. En natuurlijk werken we nauw samen met andere organisaties en partners in de stad.

Nu we ons steeds vaker thuis moeten zien te vermaken, hebben enkele bibliotheekmedewerkers hun favoriete TOP10 op papier gezet. Regelmatig zal de pagina gevuld worden met nieuwe lijstjes. Zo leert u ons een beetje kennen!

Top10 van Monique

Bezige bij Monique houdt zich als Programmaleider bij de bibliotheek bezig met leesbevordering en informatievaardigheden. Is haar lijst daarom zo kort, maar krachtig?

 1. Sprakeloos - Tom Lanoye  
                   
 2. Alle verhalen - Remco Campert 
             
 3. De nachtstemmer - Maarten ’t Hart

 4. Jane Eyre  - Charlotte Brönte   
         
 5. Het meisje met het rode haar - Theun de Vries              

 6. De wandelaar - Adriaan van Dis             

 7. Verzameld werk - Shakespeare                  

 8. Post voor mevrouw Bromley - Stefan Brijs                     

 9. Raadselvader - Jolande Withuis             

 10. Drie eilanden - J. Bernlef                         

TOP10 van Anja

Anja is onze Specialist Educatie & Advies. Haar Top 10 is een selectie van de boeken die Anja in haar leven hebben geraakt. "Als kind afkomstig uit een Katholiek gezin, als dochter van een Indiëganger, als vrouw, als Amsterdammer en omdat ik van gedichten houd."

 1. Een coquette vrouw  - Carry van Bruggen > De problemen en frustraties van een jonge vrouw die zich rond 1910 aan de knellende huwelijksband tracht te ontworstelen.
 2. Van lieverlede - Mensje van Keulen > Een jonge vrouw ziet haar leven in grauwe eentonigheid verlopen bij het verzorgen van haar veeleisende moeder die haar niet de kans gunt om aan deze sleur te ontsnappen.
 3. Het gouden boek - Doris Lessing > Door het bijhouden van dagboeken probeert een schrijfster vat te krijgen op de emotionele chaos waarin zij zich bevindt.
 4. Aarde der mensen - Pramoedya Ananta Toer (deel 1 van de Buru-Tetralogie) > Een Javaanse jongeman raakt begin 20e eeuw verbitterd over de houding van de Nederlanders tegenover zijn volk.
 5. Het verdriet van België - Hugo Claus > Het leven van een Vlaamse jongen in de jaren 1939-1947, waarin tevens een beeld wordt gegeven van het leven in Vlaanderen in een periode van oorlog, collaboratie en strijd om het overleven.   
 6. Noem mij vrouw - Ellen Kuzwayo > Levensverhaal van een strijdbare zwarte vrouw, voorzitter van de Black Consumer Union van Zuid-Afrika.
 7. Het Bureau - J.J. Voskuil > Autobiografisch getint relaas van de menselijke verhoudingen op een wetenschappelijk instituut.
 8. Verzamelde gedichten - Ida Gerhardt
 9. Altijd vandaag - Esther Jansma > Bundeling van zeven dichtbundels van de Nederlandse dichteres (1958- ).
 10. Habitus - Radna Fabias > Gedichtenbundel met moderne poëzie rondom de thema’s thuis, identiteit, migratie, cultuur en onderdrukking.

Jaarverslag 2019

Vlak voor de Corona-crises zijn intrede deed, heeft de bibliotheek het Jaarverslag voor 2019 afgerond. De hoogtepunten zijn in kaart gebracht, speerpunten opgesteld en cijfers verzameld. Conclusie is dat 2019 een prachtig jaar is geweest. De Bibliotheek Schiedam is trots op wat we bereikt hebben en dat willen we graag met u delen in bijgevoegde verkorte versie. Dat 2020 er heel anders uit zal gaan zien, is een feit. Toch willen we het goede gevoel uit 2019 vasthouden en zal de Bibliotheek Schiedam als huiskamer voor de stad Schiedam blijven fungeren. Onze solidariteit en inventiviteit zullen we daarvoor volop inzetten!

Download

Postadres
Postbus 863
3100 AW Schiedam 

Ons kantoor is gevestigd in het Wennekerpand, Vijgensteeg 2, 3111 PT Schiedam

IBAN: NL 55 RABO 0120 2112 62
BIC: RABONL2U
KvK-nummer: 243 909 62
BTW-nummer: NL 8155 26 854 B01

Missie en beleidsvisie

In de missie lees je wat de Bibliotheek wil zijn: een cultureel ondernemende organisatie die bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling en de verbetering van maatschappelijke kansen van alle burgers. Hoe we dat gaan doen, hebben we beschreven in onze beleidsvisie.

ANBI status

De Bibliotheek Schiedam heeft een (culturele) ANBI-verklaring. Hierdoor kunnen giften aan de Bibliotheek fiscaal aftrekbaar zijn. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst. We staan in het ANBI-register ingeschreven onder RSIN 815526854.