Over ons

Wij zijn het maatschappelijke hart van de stad. Een plek waar je mensen kan ontmoeten, van elkaar kan leren en jezelf kan ontwikkelen. We zijn te vinden op verschillende bibliotheeklocaties, op de scholen en online. Onze organisatie bestaat uit een team van deskundige medewerkers en enthousiaste vrijwilligers. En natuurlijk werken we nauw samen met andere organisaties en partners in de stad.

INSPIRATIE: Top10 Lijstjes

Een nieuwe film of je volgende boek kiezen, is altijd lastig. Een goede tip kan uitkomst brengen. Een aantal medewerkers heeft daarom hun favoriete TOP10 op papier gezet. Bedoeld als inspiratie, maar zo leert u ons ook een beetje kennen. Toon me uw boekenkast en ik vertel u wie u bent, is niet voor niets een veel geciteerde uitspraak. Zit er iets voor jou bij?

Top10 Lijstjes

Missie en beleidsvisie

In de missie lees je wat de Bibliotheek wil zijn: een cultureel ondernemende organisatie die bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling en de verbetering van maatschappelijke kansen van alle burgers. Hoe we dat gaan doen, hebben we beschreven in onze beleidsvisie.

ANBI status

De Bibliotheek Schiedam heeft een (culturele) ANBI-verklaring. Hierdoor kunnen giften aan de Bibliotheek fiscaal aftrekbaar zijn. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst. We staan in het ANBI-register ingeschreven onder RSIN 815526854.

Jaarbericht 2020

Op 3 maart 2020 vierden we nog dat we 100 jaar open waren: open voor jong en oud, om je thuis te voelen. En vervolgens ging de bibliotheek maanden dicht. 2020 wordt daarmee een jaar om niet snel te vergeten. In ons jaarbericht brengen we het jaar in beeld.

Postadres
Postbus 863
3100 AW Schiedam 

Ons kantoor is gevestigd in het Wennekerpand, Vijgensteeg 2, 3111 PT Schiedam

IBAN: NL 55 RABO 0120 2112 62
BIC: RABONL2U
KvK-nummer: 243 909 62
BTW-nummer: NL 8155 26 854 B01

Meer dan boeken

De Bibliotheek Schiedam fungeert graag als huiskamer van de stad Schiedam. Daarom kun je niet alleen voor boeken bij ons terecht. Zo bieden wij veel meer diensten voor leden en niet-leden. Deze brochure laat overzichtelijk zien wat je precies in de Korenbeurs en op andere locaties in de bibliotheek kunt doen.

Download