Groot Schiedams Dictee

Foto van GSD geannuleerd

De Bibliotheek Schiedam en Rotary Schiedam de Veste hebben in gezamenlijk overleg besloten om het Groot Schiedams Dictee in 2016 niet door te laten gaan.

Helaas is de belangstelling om in te schrijven voor het dictee erg gering gebleven, waarop de organisatie besloten heeft om het dictee dit jaar te annuleren.​

Groot Schiedams Dictee 2016 geannuleerd

Datum: Woensdag 2 november 2016, 19:30 tot 22:00 uur
Lokatie: Korenbeurs Schiedam

Aandacht voor geletterdheid in Schiedam

Voor de 11e keer organiseren de Bibliotheek Schiedam en Rotary Schiedam de Veste het Groot Schiedams Dictee.

 Met het Dictee vraagt de organisatie aandacht voor investeren in geletterdheid. Het Dictee is niet alleen leuk om te doen. Voor de deelnemers zal er ook een informatiemarkt en een aansprekend programma zijn. Daarnaast zijn er mooie prijzen te winnen. Dit jaar zal het Dictee, met als thema 'Schiedammers Maken', worden voorgelezen door actrice Anne Rats. Anne is medeoprichtster van het Schiedamse Stadsgezelschap De Stokerij. De burgemeester van Schiedam, de heer Lamers, verwelkomt de deelnemers tijdens deze avond.

Geletterheid en laaggeletterdheid

Geletterdheid omvat vele facetten en is ruimer dan ‘kunnen lezen en schrijven’. Het is de competentie om met informatie om te gaan, te begrijpen en doelgericht te gebruiken.

Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en het begrijpen en toepassen van informatie. Zij beheersen het minimale niveau om volwaardig in de Nederlandse maatschappij te kunnen functioneren niet. Dat niveau is door de overheid vastgesteld op eindniveau VMBO of niveau mbo-2/3 (niveau 2F binnen de standaarden en eindtermen volwassenen educatie). Ze hebben bijvoorbeeld problemen met: formulieren invullen voor bijvoorbeeld zorgtoeslag, kinderopvang of de belasting, straatnaamborden lezen, voorlezen aan (klein)kinderen, een (verjaardags)kaart schrijven, geld opnemen bij een pinautomaat, vertrektijden van de trein opzoeken, ondertitels lezen, recepten uit een kookboek lezen, lezen en begrijpen van gezondheidstips, patiëntenfolders en bijsluiters van medicijnen.

Laaggeletterdheid in Nederland

Laaggeletterdheid is in Nederland een groot probleem. 2,5 miljoen mensen in Nederland heeft een probleem met lezen, schrijven en /of rekenen. In de leeftijdsgroep tussen de 16 en 65 jaar gaat het om 1,3 miljoen Nederlanders die laaggeletterd zijn. Dit is ongeveer 1 op de 9 mensen. Tweederde van hen is van Nederlandse afkomst en eenderde is van buitenlandse afkomst. 57% van hen is vrouw en 43% is man. Ongeveer 43% van de laaggeletterden is werkeloos of inactief op de arbeidsmarkt. In Schiedam is bijna 1 op de 6 mensen laaggeletterd.

Laaggeletterdheid kost de Nederlandse samenleving naar schatting jaarlijks 556 miljoen euro. Een groot deel van deze kosten (circa 63%) wordt veroorzaakt door een verminderde productiviteit en verminderde belastinginkomsten. Een lagere productiviteit betekent op de middellange termijn een lager inkomen voor de laaggeletterde. Voor de (lokale) overheid betekent dit een verlies van circa € 140 per laaggeletterde, oftewel rond € 140 miljoen aan belasting die niet kan worden geïnd. Hier komen de uitkeringskosten voor werkloze laaggeletterden nog bij. Deze kosten worden geschat op circa € 75 miljoen per jaar (of circa € 75 per laaggeletterde persoon/ € 14.400,- per uitkeringsontvanger).

Gevolgen van laaggeletterdheid

Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. Laaggeletterden zijn minder zelfredzaam, minder sociaal actief en ze zijn vaker ziek dan geletterden.

Word net als Jaap!

De bijsluiter die lees ik niet

Maak van taal jouw toekomst!