Estse leerlingen kunnen goed lezen

Gepubliceerd op: 18 maart 2024 17:30

Deze week belichtte de Volkskrant de manier waarop Estland haar onderwijs heeft ingericht, waardoor de Estse kinderen heel goed kunnen lezen en dat zelfs voor hun lol doen. Juf Pavlenko vat het bondig samen: ‘’Neem de tijd, maak het lezen leuk. Het belangrijkste is dat ze plezier in het lezen niet verliezen. Cijfers geven we niet, dat is slecht voor de motivatie.’’

Estland is één van de best scorende Europese landen in de internationale onderwijstest Pisa, ook op het gebied van (begrijpend) lezen. Onderwijs speelt een belangrijke rol bij het enthousiasmeren van kinderen om eens een boek te lezen. Maar ook een stimulerende thuisomgeving helpt. Bij een onderzoek onder 31 landen bleek dat Esten de meeste boeken in huis hebben: 35% van de bevolking heeft meer dan 350 boeken thuis in de kast staan.

Verder zijn Esten trots op hun taal en culturele erfgoed, juist omdat ze in het verleden vaak overheerst zijn door andere mogendheden. Taal neemt een belangrijke plaats in binnen het nationaal zelfbewustzijn van het kleine land.

Het hele artikel lees je op de website van de Volkskrant.

Bron: de Volkskrant, 18 maart 2024