Vrijwilligers

Mensen verder helpen met taal en digitale vaardigheden, ondersteunen bij activiteiten, leesbevordering stimuleren door voorlezen, klanten helpen in de wijkbibliotheken of een zorginstelling? Bij de Bibliotheek Schiedam hebben we diverse functies waarin jij een waardevolle rol kunt spelen als vrijwilliger.

Op dit moment zijn we op zoek naar:

Claudia wil haar vrijwilligerswerk niet missen: ‘Hier voel ik mij thuis!

"Ik zou het voor geen goud willen missen." Aan het woord is Claudia, zij werkt sinds een jaar of 3 als vrijwilliger voor de Bibliotheek Schiedam. Bij het DigiTaalhuis draait ze verschillende spreekuren en als taalcoach begeleidt ze Schiedammers die extra ondersteuning kunnen gebruiken bij het leren van de Nederlandse taal.

Vrijwilligers geven een inkijkje in hun dagelijkse werkzaamheden

Als eerbetoon en om iedereen te laten zien wat de vrijwilligers allemaal voor ons doen hebben we, in samenwerking met Haaf Visual, in februari van het jaar een korte documentaire gemaakt. Hopelijk werkt het inspirerend, want de Bibliotheek Schiedam is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich voor ons willen inzetten!

Hieronder zie je de verschillende mogelijkheden om je als vrijwilliger in te zetten voor de bewoners van Schiedam, met daarbij een korte beschrijving van de taken.

Bibliotheek aan Huis

De service Bibliotheek-aan-Huis is voor iedereen die niet meer zelfstandig naar de Bibliotheek kan komen. Dit zijn hoofdzakelijk oudere mensen die minder mobiel zijn. De vrijwilligers doen individueel hun werk en worden als vast contactpersoon gekoppeld aan een klant. De klant maakt zijn/haar wensen kenbaar aan de vrijwilliger, waarna de vrijwilliger in de Bibliotheek de materialen uitkiest en vervolgens bij de klant aflevert. Voor mensen die minder mobiel zijn, betekent het bezoekje van de vrijwilliger vaak meer dan alleen een ‘tas met boeken’, het heeft een groot sociaal aspect.

Bibliotheek in de wijken

Bij de bibliotheken in de wijken zijn vrijwilligers werkzaam met het uitvoeren van diverse werkzaamheden waarbij zij de klanten ondersteunen in het zoeken van informatie en het lenen en terugbrengen van materialen.

Bibliotheek in de zorginstellingen

In een aantal zorginstellingen kunnen bewoners in hun eigen omgeving gebruikmaken van een bibliotheekcollectie. De locaties worden gedurende de week een aantal uren bemenst door vrijwilligers. Zij helpen de bewoners met het vinden van materialen die aansluiten bij hun wensen. Een aantal keren per jaar wordt de collectie gewisseld, de vrijwilligers spelen daarin een belangrijke rol. De collectie wordt op basis van de behoefte van klanten aangepast.

DigiTaalhuis

Het DigiTaalhuis is de plek waar gewerkt wordt aan het verbeteren van de basisvaardigheden van de Schiedamse bevolking. Er is een goede collectie voor zowel docenten, vrijwilligers als cursisten. Het is een plek waar cursussen plaatsvinden en spreekuren gehouden worden op het gebied van taal, rekenen, digivaardigheden, belastingen en gezondheidsvaardigheden. Vrijwilligers voeren verschillende werkzaamheden uit, zoals het bemensen van de DigiTaalhuis balie, het begeleiden van taalvragers en het ondersteunen van activiteiten.

Programmering

In de programmering worden vrijwilligers ingezet bij projecten en activiteiten. Enerzijds kunnen vrijwilligers de professionals ondersteunen in de rol van gastheer/vrouw of helpen tijdens het voorbereiden en uitvoeren van een activiteit. Anderzijds kan ook een professional van een organisatie of samenwerkingspartner vrijwillig zijn of haar bijdrage in de vorm van kennis leveren. De Bibliotheek biedt daarvoor podium en publiek.

Tuinonderhoud

In de Korenbeurs is een prachtige binnentuin gecreëerd met bomen en planten. De tuin heeft op regelmatige basis onderhoud en bewatering nodig.

Volwasseneneducatie

Om zelfredzaamheid en participatie onder de burgers te verbeteren, biedt de Bibliotheek Schiedam tal van activiteiten aan. Dit aanbod is afgestemd op de samenstelling van de bevolking en specifieke doelgroepen.Eén van de kerntaken van de Bibliotheek Schiedam is om volwassenen te ondersteunen bij het vergroten en onderhouden van hun taal- en digitale vaardigheden.

Met name voor een grote groep senioren zijn digitale vaardigheden niet vanzelfsprekend. De Bibliotheek Schiedam is tevens een SeniorWeb Leercentrum. Als vrijwilliger begeleid je een cursus of biedt daarbij ondersteuning. Tijdens het Digitaal Spreekuur help je bezoekers met het beantwoorden van vragen over hun apparaat of geeft uitleg over een programma. 

Om volwassenen te ondersteunen bij het vergroten van de leesvaardigheden, organiseren wij Meeleeslubs. Wekelijks wordt er in een kleine groep voorgelezen door een taalvrijwilliger en de deelnemers lezen mee of lezen om de beurt een stukje voor. Er wordt gelezen uit romans voor volwassenen of een krant in eenvoudig Nederlands. Als vrijwilliger begeleid je de Meeleesclub. 

Voorleesbrigade

De Voorleesbrigade is een project van de Bibliotheek Schiedam met leesbevordering als voornaamste doel. Vrijwilligers lezen op verschillende locaties voor en zo wordt de Bibliotheek letterlijk ‘onder de mensen’ gebracht. Voorlezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van jonge kinderen en bevordert het leesplezier voor iedereen.

De vrijwilligers van de Voorleesbrigade lezen aan verschillende doelgroepen voor en vermaken en motiveren het publiek met als doel dat de drempel naar lezen en leesbevordering, en zo ook naar de Bibliotheek, lager wordt. Het gehele jaar wordt voor uiteenlopende activiteiten de Voorleesbrigade ingezet, van een woensdagmiddag voor de kleintjes tot voorlezen in het ‘Sinterklaaspaleis’. Ook tijdens eigen projecten van de Bibliotheek, zoals literaire evenementen, is de Voorleesbrigade aanwezig.