Jongeren, pizza en de bieb zijn 'n goede combi!

Gepubliceerd op: 23 februari 2024 13:33

Hoe betrek je jongeren bij de bibliotheek, is een vraag die veel bibliotheken zichzelf stellen. De Bibliotheek Schiedam organiseerde daarom in 2023 samen met andere bibliotheekorganisaties pizzasessies met jongeren om hun ideeën te inventariseren. De groep die aan het onderzoek meedeed, bestond uit zowel lezers als niet-lezers met diverse achtergronden, interesses en opleidingsniveaus. Het merendeel van de jongeren gebruikt de bibliotheek nu vooral als rustige studieplek.

Op meerdere momenten en locaties kwamen diverse jongeren bij elkaar en gingen onder leiding van educatiespecialisten van de bibliotheek met elkaar in gesprek over de bibliotheek, boeken en lezen. Zo komt uit de Schiedamse groep naar voren dat iedereen uit de groep wel eens leest. Sommigen meer dan anderen, sommigen meer vrijwillig dan anderen, maar iedereen leest wel eens. Vaak is er op school leestijd, maar dit wordt niet op alle scholen gedaan. Wel is school de grootste motivator om te lezen voor jongeren die minder snel een boek oppakken. Ook kunnen ouders hier een rol in spelen. ‘Ik lees alleen als m’n moeder zegt ‘ga lezen’ en ‘als ik geen telefoon heb’. Als ze vrijwillig lezen dan kan dat komen doordat ‘ik echt niks te doen heb of een heel goed boek heb’.

Spanning en actie belangrijk in een boek

Op de vraag wat goede boeken zijn, vinden veel jongeren spanning en actie belangrijk in een boek. Ook worden verfilmde boeken en stripboeken genoemd. Een van de titels die meerdere jongeren goed vonden is ‘The Hate U Give’ van Angie Thomas, en ‘De school van goed en kwaad’ van Soman Chainani. Wel vinden sommige jongeren het lastig om een leuk boek te vinden, juist wanneer je lezen moeilijk vindt of snel afgeleid bent.

Tijdens de sessie blijkt dat jongeren die weinig schermtijd hebben een stuk meer lezen dan de jongeren die meer met hun telefoon bezig zijn. Die laatste groep houdt minder van lezen. Sommige jongeren geven aan dat ze het lastig vinden om een beeld in hun hoofd te vormen als ze een boek lezen. Een film is voor hen daarom aantrekkelijker. Na ervaringen uitgewisseld te hebben over films en schermtijd, gaan de jongeren aan de slag met hoe de ideale bibliotheek er uit zou zien… Hiervoor maken ze in groepsverband grote posters, waarop ze hun ideeën verzamelen.

Jongeren willen dingen doen en zijn geïnteresseerd in de ander

Bijna alle ideeën draaien om een gezamenlijke actieve opstelling als het gaat om lezen en de bibliotheek. Ze willen dingen DOEN en zijn erg geïnteresseerd in de ander. Zo klinken er enthousiaste geluiden als het zelf schrijven van gedichten wordt voorgesteld. Theaterlezen vinden veel jongeren leuk klinken, omdat ze zelf dan ook iets actiefs mogen doen. Het idee om samen hetzelfde boek met een groep te lezen komt voorbij. Een bibliotheekmedewerker kan hierover vervolgens vragen stellen in quiz-vorm. De persoon met de meeste punten krijgt een prijs. Tot slot vind de jeugd het belangrijk dat er bij activiteiten toegang is tot (gratis) eten en drinken, als siroop, water, snacks.

Naast de pizza kregen de jongeren een cadeaubon als dank voor hun deelname. ‘Moet je hiermee een boek kopen of mag het ook iets anders zijn?’. Opluchting als ze horen dat ze zelf mogen kiezen waaraan de bon besteed wordt. Een boek kunnen ze namelijk wel lenen in de bibliotheek!

Heb jij na het lezen van dit verslag zelf ideeën? Laat het ons vooral weten!!