Tijdschriften naar Online Bibliotheek app

Gepubliceerd op: 17 februari 2023 09:00

Per maart 2023 verhuist het aanbod digitale tijdschriften van de Tijdschriftenbieb app naar de app van de Online Bibliotheek.

De pilot met online tijdschriften werd in 2020, bij de start van de corona-epidemie, gelanceerd en was direct een groot succes. Er zijn in dat jaar meer dan 900.000 tijdschriften geleend. Een gebruikersonderzoek in de zomer van 2021 toonde aan dat gebruikers zeer tevreden waren over dit digitale aanbod van de bibliotheek. Veel respondenten gaven aan dat ze door de Tijdschriftenbieb app vaker lazen en desgevraagd ook geïnteresseerd waren in het aanbod e-books en luisterboeken.

In de nieuwe oplossing zal er ook ruimte zijn voor het aanbieden van jeugdtijdschriften. Zo komen bijvoorbeeld als eerste de jeugdbladen Tina en ZoZitDat erbij.

Met het abonnement Volwassenen Basis kan een bibliotheeklid één tijdschrift per één week lenen en lezen. De leentermijn is ook één week. Met het abonnement Volwassenen Klein kan je als lid van de bibliotheek twaalf tijdschriften per jaar lenen en lezen.