Aflevering 3. Hoe is het om laaggeletterd te zijn?

Sta er eens bij stil hoe talig een dag eigenlijk is. Hoe is het eigenlijk om laaggeletterd te zijn? En hoe is het voor een partner om te leven met een laaggeletterde? 1,3 miljoen mensen in Nederland tussen de 16 en 65 jaar hebben moeite met lezen en schrijven. De bibliotheek helpt graag mee om de taalvaardigheid van mensen te verbeteren. In deze aflevering van de BibliotheekCast hoor je hoe het is om laaggeletterd te zijn en geeft de Adviseur Taalvaardigheid tips zodat ook jij kunt meehelpen!

Luister