Informatievaardigheden en mediawijsheid

Alle activiteiten die hieronder genoemd worden kunnen scholen gratis afnemen binnen het concept van de Bibliotheek op school. Wil je een activiteit aanvragen, neem dan contact op met de dBos-specialist of stuur een mail naar team Educatie.

Zoek je slim #boeken

Voor groep 7 - 8

In deze les voeren de leerlingen in teams opdrachten uit waarbij ze op zoek gaan naar informatieboeken. Ze gebruiken daarvoor o.a. de online catalogus van de Bibliotheek. Deze les kan gekoppeld worden aan Zoek je slim #internet en Zoek je slim #pro, bij voorkeur voorafgaand aan het maken van werkstukken of spreekbeurten. De les duurt 5 kwartier en vindt plaats in de Korenbeurs of in jeugdbibliotheek De Klinker.

Zoek je slim #internet

Voor groep 7 - 8

Het vervolg op Zoek je slim #boeken. In deze les gaan de leerlingen met behulp van een werkblad en internet aan de slag met het proces van onderzoekend leren. Ze leren voorkennis activeren, goede vragen stellen, handige zoekwoorden formuleren, websites en informatie beoordelen en tenslotte die informatie weergeven in eigen woorden. De les vindt plaats op school en kan afgesloten worden met Zoek je slim #pro.

Tijdjagers

Voor groep 7 - 8

Ontcijfer de geheime boodschap van de Schrijvers van de Ronde Tafel! Hiervoor is kennis van historische jeugdboeken nodig. De boeken worden geïntroduceerd en de leerlingen beginnen met lezen. Na een aantal weken lezen breekt het uur van de waarheid aan: kunnen de leerlingen de boodschap ontcijferen? Hierbij komt het aan op kennis, snelheid en samenwerking, waarbij verschillende talenten en vaardigheden van de leerlingen nodig zijn.

Entoen.nu

Voor groep 7 - 8

Op verschillende momenten introduceert de onderwijsspecialist van de Bibliotheek een boek dat aansluit bij het thema/venster waar op dat moment in de zaakvakken mee wordt gewerkt. Uit dit boek wordt een stuk voorgelezen en de kinderen maken een start met een verwerkingsopdracht die zij op een ander moment in de week afmaken. Deze lessen vinden op school plaats en duren ongeveer 30 minuten.